Шкивы генератора

категория: Шкивы генератора Аналог для: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 34.00, Диаметр отверстия оси [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 68.00, O.D.2 [ mm ] : 68.00, Диаметр колеса [ mm ] : 45.20, Ширина [ mm ] : 49.20, L.2 [ mm ] : 33.70, L.3 [ mm ] : 41.60, D.1 [ mm ] : 31.80, Количество пазов [ qty ] : 1
категория: Шкивы генератора Аналог для: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 40.00, Диаметр отверстия оси [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 55.00, O.D.2 [ mm ] : 55.00, Диаметр колеса [ mm ] : 50.00, Ширина [ mm ] : 38.20, L.2 [ mm ] : 7.70, L.3 [ mm ] : 14.90, D.1 [ mm ] : 33.00, Количество пазов [ qty ] : 6
категория: Шкивы генератора Аналог для: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 42.60, Диаметр отверстия оси [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 60.50, O.D.2 [ mm ] : 60.50, Диаметр колеса [ mm ] : 55.10, Ширина [ mm ] : 38.20, L.3 [ mm ] : 14.30, D.1 [ mm ] : 34.00, Количество пазов [ qty ] : 6
категория: Шкивы генератора Аналог для: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 36.00, Диаметр отверстия оси [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 63.90, O.D.2 [ mm ] : 63.90, Диаметр колеса [ mm ] : 62.00, Ширина [ mm ] : 37.70, L.2 [ mm ] : 9.00, L.3 [ mm ] : 14.60, D.1 [ mm ] : 35.00, Количество пазов [ qty ] : 6
категория: Шкивы генератора Аналог для: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 38.00, Диаметр отверстия оси [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 69.00, O.D.2 [ mm ] : 69.00, Диаметр колеса [ mm ] : 46.00, Ширина [ mm ] : 32.00, L.3 [ mm ] : 24.20, D.1 [ mm ] : 23.20, Количество пазов [ qty ] : 1
категория: Шкивы генератора Аналог для: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 35.40, Диаметр отверстия оси [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 67.00, O.D.2 [ mm ] : 67.00, Диаметр колеса [ mm ] : 43.30, Ширина [ mm ] : 14.10, L.2 [ mm ] : -0.50, L.3 [ mm ] : 7.70, D.1 [ mm ] : 6.60, Количество пазов [ qty ] : 1
категория: Шкивы генератора Аналог для: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 37.90, Диаметр отверстия оси [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 69.00, O.D.2 [ mm ] : 69.00, Диаметр колеса [ mm ] : 46.20, Ширина [ mm ] : 42.10, L.3 [ mm ] : 34.50, D.1 [ mm ] : 33.40, Количество пазов [ qty ] : 1
категория: Шкивы генератора Аналог для: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 38.00, Диаметр отверстия оси [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 69.00, O.D.2 [ mm ] : 69.00, Диаметр колеса [ mm ] : 46.00, Ширина [ mm ] : 22.10, L.2 [ mm ] : 7.00, L.3 [ mm ] : 14.60, D.1 [ mm ] : 5.40, Количество пазов [ qty ] : 1
категория: Шкивы генератора Аналог для: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 36.00, Диаметр отверстия оси [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 55.00, O.D.2 [ mm ] : 55.00, Диаметр колеса [ mm ] : 49.90, Ширина [ mm ] : 37.30, L.3 [ mm ] : 14.50, D.1 [ mm ] : 22.20, Количество пазов [ qty ] : 6
категория: Шкивы генератора Аналог для: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 37.90, Диаметр отверстия оси [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 61.00, O.D.2 [ mm ] : 61.00, Диаметр колеса [ mm ] : 56.00, Ширина [ mm ] : 37.20, L.2 [ mm ] : 0.50, L.3 [ mm ] : 14.40, D.1 [ mm ] : 27.30, Количество пазов [ qty ] : 6